Pszczoły ratujemy – dłużej żyjemy”

To projekt ekologiczny który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Borowinie Sitanieckiej przy współudziale szkoły partnerskiej - Szkoły Podstawowej

im Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu w II półroczu roku szkolnego 2017/2018.
Projekt jest współfinansowany przez Wójta Gminy Zamość i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem projektu jest uświadomienie uczniom, rodzicom i całej społeczności lokalnej wagi roli owadów pszczołowatych, a w szczególności pszczoły miodnej w codziennym życiu człowieka.
Zgodnie ze słowami Alberta Einsteina: „Człowiek i świat istnieją i istnieć będą dopóty dopóki istnieją pszczoły” chcemy poprzez różnorodne działania dotrzeć do jak największego grona odbiorców w celu podkreślenia faktu, że życie ludzkie zależy od istnienia owadów pszczołowatych.
W realizacji projektu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie szkoły i całe grono pedagogiczne poprzez aktywny udział w zróżnicowanych zajęciach i konkursach. Planujemy także spotkanie społeczności lokalnej z pszczelarzem i wycieczkę dydaktyczno – edukacyjną do Ogrodu Botanicznego w Lublinie oraz wyjazd na lekcję pt „Miodna pszczoła w Grabanowie o swym życiu wam opowie” do pasieki w Grabanowie.Wydany zostanie także folder promujący akcję oraz ciekawe i przydatne gadżety.

Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy stworzymy ogródek demonstracyjny po szkołą w którym posadzimy rośliny miododajne, jako przykład dla innych jak można w prosty sposób przyczynić się do tego aby ułatwić życie owadom pszczołowatym.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w naszym projekcie.

organizatorzy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2016. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński Kontakt

Nowoczesne przeglądarki Polityka Cookies