Pszczoły ratujemy – dłużej żyjemy”

To projekt ekologiczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej przy współudziale szkoły partnerskiej - Szkoły Podstawowej
im Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu w II półroczu roku szkolnego 2017/2018.
Projekt jest współfinansowany przez Wójta Gminy Zamość i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Celem projektu jest uświadomienie uczniom, rodzicom i całej społeczności lokalnej wagi roli owadów pszczołowatych, a w szczególności pszczoły miodnej w codziennym życiu człowieka.
Zgodnie ze słowami Alberta Einsteina: Człowiek i świat istnieją i istnieć będą dopóty dopóki istnieją pszczoły” chcemy poprzez różnorodne działania dotrzeć do jak największego grona odbiorców w celu podkreślenia faktu, że życie ludzkie zależy od istnienia owadów pszczołowatych.
W realizacji projektu uczestniczyć będą wszyscy uczniowie szkoły i całe grono pedagogiczne poprzez aktywny udział w zróżnicowanych zajęciach i konkursach. Planujemy także spotkanie społeczności lokalnej z pszczelarzem i wycieczkę dydaktyczno – edukacyjną do Ogrodu Botanicznego w Lublinie oraz wyjazd na lekcję pt „Miodna pszczoła w Grabanowie o swym życiu wam opowie” do pasieki
w Grabanowie.
Wydany zostanie także folder promujący akcję oraz ciekawe i przydatne gadżety.

Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy stworzymy ogródek demonstracyjny po szkołą w którym posadzimy rośliny miododajne, jako przykład dla innych jak można w prosty sposób przyczynić się do tego aby ułatwić życie owadom pszczołowatym.

W marcu został przeprowadzony konkurs na logo projektu – w którym uczestniczyli uczniowie klas 0 –III.I miejsce w konusie zajęła uczennica klasy III Zuzanna Młynarska i to jej praca zostanie wykorzystana do produkcji folderu i gadżetów promujących nasz projekt.

W kwietniu dla uczniów klas IV – VII przeprowadzimy zostanie konkurs pt. „Pszczółka nasza mała przyjaciółka” – w którym uczniowie wykażą się swoimi wiadomościami na temat budowy i życia pszczoły.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w naszym projekcie.

organizatorzy

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński Kontakt

Nowoczesne przeglądarki Polityka Cookies