ZAPYTANIE OFERTOWE

Borowina Sitaniecka, dnia 07.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa im Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej 49

22-400 Zamość

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:

 1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

tablica interaktywna z projektorem ultra-krótkoogniskowym

2

 1. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Tablica interaktywna

Parametr techniczny

Minimalne parametry techniczne

Przekątna obszaru roboczego

Przekątna obszaru roboczego nie mniej niż 80’’

Technologia pozycjonowania

Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)

Format tablicy

Format tablicy 4:3

Rozdzielczość tablicy interaktywnej

Rozdzielczość minimalna 32 100x32 100

Dokładność pozycjonowania

Dokładność pozycjonowania poniżej 0,3mm

Komunikacja z komputerem

Przewodowa komunikacji z komputerem poprzez port USB

Punkty dotyku

Minimum 10 punktowy Multi-touch , możliwość pracy przy tablicy minimum 6 osobom

Powierzchnia tablicy

Powierzchnia tablicy matowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, magnetyczna, z możliwością wykorzystania tablicy jako klasycznej tablicy sucho-ścieralnej

Obsługa tablicy

Obsługa tablicy pisakiem, palcem lub dowolnym wskaźnikiem

Budowa tablicy

Aluminiowa rama tablicy posiadająca nakrętki w bocznej tylnej ramie służących do zamontowania głośników do ramy tablicy.

Powierzchnia tablicy wykonana w strukturze plastra miodu zapewniająca zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne

Tablica wyposażona w paski skrótów, które umożliwiają szybki dostęp do ponad 20 funkcji
oprogramowania trwale nadrukowane po obu stronach tablicy. Nie dopuszcza się rozwiązania imitującego te paski np. naklejki lub magnesy.

Akcesoria w zestawie

Aluminiowa interaktywna półka na pisaki, komplet pisaków 4szt w tym jeden może służyć jako gumka, Interaktywny pisak multipen posiadający minimum funkcjonalność gumki, zaznaczania, zmiany koloru pisaka, zmiany grubości linii, tworzenie nowej strony, uchwyt do mocowania tablicy na ścianie, przewód USB minimum 6m

Oprogramowanie tablicy

Dołączone dedykowane sterowniki i oprogramowanie tablicy w polskiej wersji językowej umożliwiające wykorzystanie w pełni możliwości tablicy (oprogramowanie i sterowniki muszą być zgodne z systemem Windows 7 32/64 bit oraz z Windows 8,10 oraz Linux)

Oprogramowanie do przygotowywania oraz przeprowadzania testów z wykorzystaniem tabletów min 40 uczestników jednocześnie.

Możliwość zapisu prezentacji w postaci pliku .ppt, .pdf, .html w celu odtworzenia na komputerach nie posiadającego oprogramowania dostarczanego z tablicą

Wbudowana nagrywarka ekranu – możliwość zapisu wszystkich czynności wykonywanych na komputerze w postaci sekwencji filmowej z dźwiękiem

Dołączona instrukcja urządzenia w języku polskim

Funkcje koncentrujące uwagę słuchaczy na istotnym fragmencie prezentacji:- Tryb „Reflektor” umożlwiający zakrycie powierzchni ekranu i pozostawienie odsłoniętego fragmentu z możliwością przesuwania po powierzchni ekranu

Oprogramowanie wyposażone w tryb białej tablicy oraz narzędzia do rysowania takie jak: pióro, podkreślenie (podświetlenie), gumka, narzędzie rozpoznawania kształtów (figury geometryczne), narzędzie wypełniania kolorem, narzędzie rysowania linii, grupowanie i blokowanie obiektów graficznych

Możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w posiadaniu szkoły

Dostosowanie paska narzędzi do potrzeb użytkownika poprzez możliwość edycji narzędzi znajdujących się na pasku narzędziowym

Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Mac, Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 32 i 64 bity.

Automatyczny zapis edytowanego dokumentu możliwością ustalenia interwału czasowego co jaki będzie się dokonywał automatyczny zapis

Gwarancja

Nie mniej niż 24 m-cy gwarancji na urządzenie oraz nie mniej niż 36 m-cy gwarancji na powierzchnię tablicy

Inne

Montaż tablicy musi być przeprowadzony przez wykwalifikowaną ekipę.

Minimalne parametry montażu zestawu interaktywnego:

 • Tablica zamontowana na dedykowanym uchwycie producenta

 • Przewody sygnałowe przeprowadzone w sposób estetyczny w korytkach maskujących

 • Dopasowanie projektora względem tablicy aby pokrywał obszar tolerancją 1cm

 • Projektor zamontowany na odpowiednim uchwycie ściennym z instalacją sygnałową poprowadzoną wewnątrz tego uchwytu.

 • Głośniki przymocowane na stałe przy tablicy interaktywnej

 • Uruchomienie zestawu interaktywnego oraz sprawdzenie poprawności działania

 • Przeprowadzenie szkolenia 1h z obsługi tablicy interaktywnej

Projektor multimedialny

Parametr techniczny

Minimalne parametry techniczne

Rodzaj projektora

Ultra-short Throw

Stosunek projekcji

Nie większy 0,33:1

Technologia wyświetlania obrazu

DLP

Rozdzielczość projektora

XGA 1024x768

Jasność

Minimum 3500 ANSI lumenów

Kontrast

Minimum 19 000:1

Żywotność lampy

Minimum 10 0000h

Wejścia wideo

Minimum 1xHDMI, 1xVGA

Wyjścia video

Minimum 1x VGA

Wejścia audio

Minimum 1x Audio Jack 3.5mm

Wyjścia audio

Minimum 1x Audio Jack 3.5mm

Głośnik

Wbudowany minimum 12W

Porty komunikacyjne

Minimum 1x RF45, 1xRS232, 2xUSB

Uchwyt do projektora

Dedykowany uchwyt producenta do danego projektora umożliwiający przeprowadzenie przewodów wewnątrz uchwytu

Okablowanie

Minimum 10m HDMI

 1. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

Montaż monitora musi być przeprowadzony przez wykwalifikowaną ekipę.

Minimalne parametry montażu monitora interaktywnego:

 • Monitor zamontowany na dedykowanym uchwycie producenta

 • Przewody sygnałowe przeprowadzone w sposób estetyczny w korytkach maskujących

 • Uruchomienie monitora interaktywnego oraz sprawdzenie poprawności działania

 • Szkolenie minimum 1h obejmujące minimum:

  • Uruchomienie zestawu

  • Instruktaż podłączenia laptopa lub komputera

  • Szkolenie z obsługi oprogramowania dla edukacji

  • Szkolenie dotyczące bezpiecznego użytkowania monitora

  • Przykłady wykorzystania monitora do zajęć dydaktycznych

  • Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem monitora

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Szkoła Podstawowa im Ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej 49, 22-400 Zamość lub wysłana mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Krystyna Ptak– dyrektor szkoły , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 504 425 368.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………….………………………………….

adres e-mail: ………………………………….………………………………………

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Płoskiem

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

(producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja oprogramowania)

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN

VAT %

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1

           

2

           
 

Razem

   
  1. Gwarancja:

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy

  1. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

  1. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

 • cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

 • spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

 • uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

 • uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 • posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 • zrealizuję przedmiot umowy w terminie …… dni od dnia złożenia zamówienia.

………………………………….. ....................................................................

(Data i miejsce) (Pieczęć i podpis/y oferenta)

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

………………………………….. ....................................................................

(Data i miejsce) (Pieczęć i podpis/y oferenta)

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński Kontakt

Nowoczesne przeglądarki Polityka Cookies