PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - WAŻNY OD 25 LUTEGO 2019 r.

LP.

GODZINY

0

GODZINY

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PONIEDZIAŁEK

1

8.00-8.30

religia

8.00-8.45

e.polonistyczna

e.polonistyczna

e.polonistyczna

j.polski

matematyka

muzyka

j.polski

j.angielski

2

8.30-9.30

wych.przedsz.

8.55-9.40

e.matematyczna

e.matematyczna

muzyka

w-f

j.polski

j.angielski

j.angielski

religia

3

9.30-10.30

wych.przedsz.

9.50-10.35

j.angielski

e.przyrodnicza

e.matematyczna

matematyka

w-f

j.polski

muzyka

historia

4

10.30-11.30

wych.przedsz.

10.45-11.30

e.informatyczna

j.angielski

e. plastyczna

religia

religia

matematyka

matematyka

j.polski

5

11.30-12.30

wych.przedsz.

11.50-12.35

religia

e.informatyczna

religia

muzyka

w-f

chemia

matematyka

6

12.30-13.30

wych.przedsz.

12.45-13.30

         

zaj.rozwijające zdolności matematyczne

w-f

godz.wych.

7

   

13.40-14.25

           

informatyka I

w-f

WTOREK

1

8.00-8.30

religia

8.00-8.45

e.polonistyczna

e.polonistyczna

e.polonistyczna

j.polski

matematyka

j.angielski

j.polski

matematyka

2

8.30-9.30

wych.przedsz.

8.55-9.40

e.matematyczna

e.matematyczna

j.angielski

matematyka

j.polski

historia

matematyka

j.polski

3

9.30-10.30

wych.przedsz.

9.50-10.35

e.plastyczna

e. matematyczna

j.angielski

historia

j.polski

w-f

informatyka

4

10.30-11.30

wych.przedsz.

10.45-11.30

w-f

religia

w-f

j.angielski

zaj.komp.

fizyka

religia

5

11.30-12.30

wych.przedsz.

11.50-12.35

 

religia

 

technika

w-f

matematyka

j.angielski

chemia

6

12.30-13.30

wych.przedsz.

12.45-13.30

     

przyroda

informatyka I

w-f

godz.wych.

j.niemiecki

7

   

13.40-14.25

           

j.niemiecki

w-f

ŚRODA

1

8.00-9.00

wych.przedsz.

8.00-8.45

e.polonistyczna

e.polonistyczna

e.polonistyczna

j.angielski

godz.wych.

j.polski

historia

j.angielski

2

9.00-10.00

wych.przedsz.

8.55-9.40

e.matematyczna

e.matematyczna

w-f

informatyka

historia

j.polski

j.polski

fizyka

3

10.00-11.00

wych.przedsz.

9.50-10.35

e.społeczna

j.angielski

e.przyrodnicza

matematyka

j.polski

w-f

religia

j.polski

4

11.00-11.30

j.angielski

10.45-11.30

w-f

e.społeczna

j.polski

j.angielski

plastyka

biologia

j.niemiecki

5

11.30-12.00

wych.przedsz.

11.50-12.35

   

e.matematyczna

w-f

biologia

j.angielski

matematyka

historia

6

12.00-13.00

wych.przedsz.

12.45-13.30

     

godz-wych

informatyka II

przyroda

j.niemiecki

matematyka

7

   

13.40-14.25

           

informatyka II

w-f

CZWARTEK

1

8.00-9.00

wych.przedsz.

8.00-8.45

j.angielski

religia/etyka

e.techniczna

przyroda

matematyka

religia/etyka

geografia

matematyka

2

9.00-10.00

wych.przedsz.

8.55-9.40

e.polonistyczna

e.polonistyczna

e.polonistyczna

j.polski

geografia

historia

matematyka

biologia

3

10.00-11.00

wych.przedsz.

9.50-10.35

e.techniczna

e.techniczna

w-f

matematyka

j.polski

przyroda

historia

j.angielski

4

11.00-12.00

wych.przedsz.

10.45-11.30

religia

e.społeczna

zaj.komp.

religia

w-f

matematyka

chemia

j.polski

5

12.00-13.00

wych.przedsz.

11.50-12.35

   

e.matematyczna

plastyka

j.polski

j.polski

fizyka

6

   

12.45-13.30

       

wdż

zaj.techn.

j.angielski

w-f

7

   

13.40-14.25

           

w-f

wos

8

   

14.30-15.15

               

PIĄTEK

1

8.00-9.00

wych.przedsz.

8.00-8.45

e.polonistyczna

e.polonistyczna

e.polonistyczna

j.polski

technika

religia

geografia

j.polski

2

9.00-10.00

wych.przedsz.

8.55-9.40

e.matematyczna

e.matematyczna

j.angielski

w-f

j.polski

godz.wych.

j.polski

geografia

3

10.00-11.00

wych.przedsz.

9.50-10.35

e.przyrodnicza

zaj.szachowe

w-f

historia

j.angielski

j.polski

fizyka

wos

4

11.00-11.30

j.angielski

10.45-11.30

w-f

e.matematyczna

j.angielski

religia

matematyka

biologia

edb

5

11.30-12.00

wych.przedsz.

11.50-12.35

e.muzyczna

 

zaj.rozwijające zdolności mat.

matematyka

w-f

plastyka

chemia

6

12.00-13.00

wych.przedsz.

12.45-13.30

     

wdż

w-f

przyroda

religia

doradztwo zaw. (trzeci piątek miesiąca)

7

   

13.40-14.25

     

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

w-f

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

8

   

14.30-15.15

           

- doradztwo zaw. (czwarty piątek miesiąca)

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński Kontakt

Nowoczesne przeglądarki Polityka Cookies