Klasa VII otrzymała dyplom „Przyjaciele klimatu”

 

Klasa VII brała udział w projekcie edukacyjnym pod patronatem Ministerstwa Klimatu
i Ministerstwa Środowiska „Przyjaciele klimatu”

Celem projektu było przybliżenie uczniom kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych.

W ramach realizacji projektu na lekcjach chemii odbył się cykl zajęć poświęconych:

  • niszczeniu warstwy ozonowej Ziemi i konsekwencji tego zjawiska;
  • przyczynom i skutkom występowania efektu cieplarnianego;
  • ograniczeniu niektórych działań człowieka wpływających na zmiany klimatu na Ziemi.

Zajęcia prowadzone były w sposób nowatorski i innowacyjny, wymagający od uczniów dużego zaangażowania i wykazania się własną kreatywnością.

Dzięki zrealizowaniu wszystkich zagadnień kluczowych związanych z projektem oraz przystąpieniu do testu końcowego wszyscy uczniowie klasy VII uzyskali dyplom
„ Przyjaciele klimatu”.

Aleksandra Saputa

        

                                                                                                         

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński