KADRA PEDAGOGICZNA

w roku szkolnym 2021/2022

DYREKTOR
Krystyna Ptak

 

JĘZYK POLSKI

 Angelika Dec - kl. IV, VI, VII, VIII

Katarzyna Paczóska  - kl. V

                               

MATEMATYKA                                                                               

Aleksandra Soboń 

 

JĘZYK ANGIELSKI

Monika Wołos

Katarzyna Szpuga

 

HISTORIA

Marek Wyłupek

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Marek Wyłupek

 

PRZYRODA

 Aleksandra Saputa

 

BIOLOGIA

Aleksandra Saputa - kl. V, VI, VII

Beata Zarembska  - kl. VIII

                                                                                                           

GEOGRAFIA

Beata Zarembska

 

CHEMIA

 Aleksandra Saputa

 

FIZYKA

Krzysztof Baran

 

MUZYKA

Stanisław Momot

 

PLASTYKA

Renata Kurasz

 

TECHNIKA

Katarzyna Szpuga

 

INFORMATYKA

Katarzyna Szpuga

 

BIBLIOTEKA

Marek Wyłupek

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Małgorzata Flis

 

RELIGIA

Ewa Łapa

 

ETYKA

Angelika Dec

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Paczóska  - kl. I

Beata Zarembska  - kl. II

Elżbieta Swatowska    - kl. III           

                                                                                

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Elżbieta Jaworska - Wyłupek

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Barbara Mizerska

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Barbara Mizerska 

 

  WDŻ

Małgorzata Flis

 

ŚWIETLICA

      Katarzyna  Szpuga

       Małgorzata Flis

                                                                                                            

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński