Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Zima to trudny czas w życiu wielu ludzi, w tym także dzieci. Troska o codzienne potrzeby jest udziałem wielu rodzin
z naszego bliższego i dalszego otoczenia. Wszyscy staramy się dostrzegać tych, którzy czekają na nasze wsparcie
i pomoc. Wspaniałą okazją do podzielenia się tym, co sami posiadamy jest akcja dobroczynna „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, którą przed laty zainicjowało Radio Lublin z Panią Ewą Dados na czele.

Realizując zadanie szkoły w kształtowaniu właściwych postaw uczniów i ucząc wrażliwości na potrzeby innych ludzi
w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej postanowiono czynnie włączyć sięw pomoc. Dlatego szybko została podjęta decyzja w sprawie powołania na terenie szkoły sztabu akcji. Niemalże natychmiast, po odpowiednim nagłośnieniu przedsięwzięcia, przy udziale i zaangażowaniu wielu szlachetnych ludzi przystąpiono do zbiórki darów. Na terenie szkoły zorganizowane zostało miejsce zbiórki darów rzeczowych. Dla potrzebujących zostały zebrane: żywność trwała, zabawki, książki, odzież. W zbiórce uczestniczyła cała społeczność szkoły, czyli rodzice, uczniowie, dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły. Koordynatorami i wolontariuszami czuwającymi nad sprawnym przebiegiem akcji były: dyrektor szkoły Krystyna Ptak i nauczyciel Maria Mazurkiewicz, która jest jednocześnie opiekunką szkolnego koła PCK. W sposób szczególnie atrakcyjny i widowiskowy w zbiórkę darów zaangażowali się przyjaciele tej wartościowej inicjatywy, czyli dziewczynki z klasy piątej - mistrzynie piłki nożnej w Gminie Zamość. Na szkolnym korytarzu zostały przygotowane kosze, w których znalazły się przyniesione dary. Ustawiono je w kąciku pomysłowo udekorowanym żółtymi balonikami symbolizującymi akcję. Darczyńcy składali, to co mogli, a było widać, że czynią to z serca. Każdy uczestnik zbiórki został udekorowany uśmiechniętą, żółtą buźką – logo akcji w całym kraju. Zbiórka na terenie szkoły została wzbogacona radosnym happeningiem, który przygotowali uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Wolontariacie wraz nauczycielami Dorotą Czarny i Katarzyną Sudak.Zgromadzeni uczniowie wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. „ Zwykła kromka chleba”, która jest utworem towarzyszącym akcji. W prezentacji multimedialnej poznali historię, cele i zakres tej ogólnopolskiej akcji.Zbiórka darów na terenie szkoły nie miałaby takiego powodzenia, gdyby nie praca, zaangażowanie wielu życzliwych przyjaciół naszej szkoły i przychylności władz samorządowych Gminy Zamość. W przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zbiórki darów uczestniczył sołtys wsi Borowina Sitaniecka i radny Gminy Zamość pan Michał Budzyński. Czynnie zaangażowały się panie, członkinie KGW i zespołu śpiewaczo – obrzędowego „ Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec. Ogłoszenia o sztabie akcji w szkole i organizowanej zbiórce prowadził proboszcz miejscowości parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czołkach Ks. Wiesław Wróbel. W przebiegu akcji nie zabrakło akcentów popularyzujących i zachęcających do włączenia się w zbiórkę darów w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego Borowinie Sitanieckiej, które nadawało ze swej anteny Katolickie Radio Zamość. Zebrane dary zostały przekazane, z pomocą Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, skąd otrzymają je potrzebujący.Cały przebieg akcji” Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” nie miałyby szerokiego odzewu w lokalnym środowisku Borowiny Sitanieckiej i szans wielkiego powodzenia, gdyby nie życzliwość, zaangażowaniei wielkie wsparcie  ze strony władz samorządowych Gminy Zamość przy realizacji tak szlachetnego przedsięwzięcia, które doprowadziły do zaangażowania dwóch jednostek organizacyjnych tj. GOPS  i GZOK .

 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie akcji na terenie naszej szkoły. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia niesienia pomocy potrzebującym, okazana wrażliwość i współpraca będą nas mobilizować do podobnych działań w kolejnych latach.

 

,

,

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński