Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

PAMIĘTAMY.

Papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła) zmarł w Watykanie 2 kwietnia 2005 roku.(Getty Images, Fot: Franco Origlia / Contributor)

2 kwietnia 2020 roku mija dokładnie 15 lat od śmierci Jana Pawła II.

W 15 rocznicę śmierci Jana Pawła II złączmy się duchowo w modlitwie
  o godzinie 21.37.

Zapalmy w oknie świecę na znak łączności i za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II prośmy o ustanie epidemii.


           Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie
z pokorą wołamy. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem.  Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij
w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.                                                                                                                           

            Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest
z nami każdego dnia.Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.
Kard. Stanisław Dziwisz

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński