Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 187 gości oraz 0 użytkowników.

Aktywna Edukacja”
w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego
w Borowinie Sitanieckiej

Dnia 27 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Borowinie Sitanieckiej odbyło się spotkanie nauczycieli uczestniczących w Aktywnej Edukacji - Sieci współpracy i samokształcenia. Głównym celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, a także wykorzystanie portali internetowych w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczących różnych przedmiotów. Spotkanie prowadzone było przez koordynatora sieci panią Annę Cieślik, która do naszej szkoły przyjechała z Puław.
W szkoleniu uczestniczyło 10 nauczycieli z województwa Lubelskiego.
Wykonując ćwiczenia zaproponowane przez prowadzącą uczestnicy mieli okazję wymieniać swoje podglądy z innymi uczestnikami sieci. Pani Anna Cieślik zapoznała uczestników z rodzajami platform e-learningowych (płatnymi i darmowymi).
Na przykładzie platformy Moodle pokazano uczestnikom w jaki sposób zamieszczać materiały, tworzyć quizy oraz zadania dla uczniów. Uczestnicy chętnie uczestniczyli w dyskusji z ekspertem, a także wymieniali narzędzia, które poznali podczas pracy sieci. Narzędzia będą mogli wykorzystać w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że wykorzystanie TIK podczas lekcji
może ułatwić uczniom lub zapewnić stały kontakt wzrokowy z zapisanymi celami
i kryteriami sukcesu. TIK umożliwia: teleedukację - zdalne zastosowanie wielu dodatkowych strategii nauczania i uczenia się, co w rezultacie dodatnio wpływa na efektywność pracy
i podnosi osiągnięcia szkolne, przyczynia się do szybkiej wymiany informacji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Jest efektywna w poszukiwaniu, selekcjonowaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej do programu edukacyjnego: „ Aktywna Edukacja” przynależy od dwóch lat. Nauczyciele wykorzystują na co dzień w pracy z uczniami poznane narzędzia TIK, które podnoszą atrakcyjność zajęć i tym samym aktywizują uczniów do czynnego uczestnictwa w lekcjach. Chcemy za pomocą TIK racjonalnie wspierać u uczniów: czytanie, pisanie, liczenie, efektywne komunikowanie się w języku ojczystym oraz językach obcych, kształcić artystycznie i medialnie, wprowadzać
w problemy najbliższego otoczenia i współczesnego świata, realizować edukację globalną
i obywatelską.

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński