Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła otrzymała podziękowanie od Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu

za włączenie się w  realizację  VI edycji ogólnopolskiego Programu przedszkolnej

edukacji antytytoniowej


" Czyste powietrze wokół nas"

w roku

szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci pięcioletnie
i sześcioletnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego w naszej szkole biorą udział za zgodą rodziców w programie edukacyjnym: „ Czyste powietrze wokół nas".

 

 Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców
i opiekunów. Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców
i opiekunów.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie" dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
Struktura programu.
Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Tytuły zajęć:
I. Wycieczka.
II. Co i dlaczego dymi.
III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
V. Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.
Metodyka programu.
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie" dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
Struktura programu.
Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Tytuły zajęć:
I. Wycieczka.
II. Co i dlaczego dymi.
III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
V. Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.
Metodyka programu.
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

 

 


 

 

 Harmonogram programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”

realizowanego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

w roku szkolnym 2013/2014r.

 

Lp.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Termin

1.

POINFORMOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Poinformowanie rady:

Program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Szkolny

koordynator

październik

2.

PRZESZKOLENIE SZKOLNYCH REALIZATORÓW PROGRAMU

Umieszczenie informacji w pokoju nauczycielskim.

Zapoznanie z założeniami programu nauczycieli uczących w oddziale przedszkolnym.

Opracowanie harmonogramu działań programowych.

Szkolny

koordynator

październik

3.

POINFORMOWANIE RODZICÓW O PROGRAMIE

Na zebraniu z rodzicami

Pogadanka dla rodziców nt szkodliwości palenia.

Koordynator

październik

4.

EDUKACJA UCZNIÓW

- Wycieczka

- Prowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowej dla oddziału przedszkolnego „Czyste powietrze wokół nas” oraz własne.

- Zapoznanie z maskotką

- Nauka piosenki

- Zajęcia plastyczne

- Wykonanie plakatów

- Ekspozycja prac

- Zajęcia ruchowe

- Wykonanie znaku zakazu palenia

Szkolny koordynator we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym

październik- kwiecień

5.

 WZMOCNIENIE

PROGRAMU

- Umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej szkoły

- Umieszczenie na gazetce szkolnej materiałów o szkodliwości palenia

- Dokumentacja fotograficzna

- Przemarsz z transparentami

- Prelekcja pielęgniarki szkolnej

Szkolny koordynator we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym

Listopad

Kwiecień

6.

SPORZADZENIE INFORMACJI Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2013/1014

Sprawozdanie

Szkolny koordynator

Do 15 maja 2013r.

7.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU W PLACÓWCE

Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu.

Koordynator we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym.

Kwiecień 2013r.

 

Koordynator programu: Małgorzata Flis

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński