Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 226 gości oraz 0 użytkowników.

Klub Bezpiecznego Puchatka

BEZPIECZNIE Z PUCHATKIEM

 

kubus    W roku szkolnym 2013/20114 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka".
„Klub Bezpiecznego Puchatka" jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu
i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka" będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni: Elżbiety Swatowskiej.

 

 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 

 1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwaw różnych sytuacjach życiowych.
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
 3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
 2. Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
 3. Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
 5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 6. Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

 

ZASADY PROGRAMU:

 

 1. Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 2. Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
 3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
 6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 7. Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
 8. Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
 9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem "Klubu Bezpiecznego Puchatka

 

 

 

 

Harmonogram działań programowych " Klub Bezpiecznego Puchatka " realizowanych w klasie I Szkoły Podstawowej im. Ks.

Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej w roku szkolnym 2013 / 2014.

 

Lp.

Zakres działań

Forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Poznanie przez szkolnego koordynatora założeń, celów i warunków realizacji zadań programowych.

Lektura materiałów edukacyjnych.

Szkolny koordynator

Październik 2013r.

2.

Opracowanie harmonogramu działań programowych.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Szkolny koordynator

Październik/ Listopad 2013r.

3.

Przekazanie rodzicom uczniów informacji o udziale szkoły w ogólnopolskim programie " Klub Bezpiecznego Puchatka".

Zebranie z rodzicami.

Zapoznanie z celami programu.

Szkolny koordynator

Listopad 2013r.

4.

Udział uczniów w "Wielkim Teście Bezpieczeństwa".

Wykonanie zadań testowych.

Szkolny koordynator

Grudzień 2013r.

5.

Wykonanie w sali zajęć klasy I gazetki ściennej dotyczącej zasad bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole i w drodze do szkoły.

Umieszczenie na gazetce klasowej materiałów o zagrożeniach i profilaktyce.

Szkolny koordynator

Grudzień 2013r

6.

Prowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w materiałach edukacyjnych.

Zajęcia w klasie.

Szkolny koordynator

Grudzień 2013r. / Styczeń 2014r.

7.

Pogadanka dla rodziców na temat zagrożeń w domu ,w szkole i w drodze do szkoły.

Zebranie z rodzicami.

Szkolny koordynator

Styczeń 2014r.

8.

Spotkanie uczniów z zaproszonym przedstawicielem policji na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły.

Zajęcia w klasie.

Szkolny koordynator

Luty 2014r.

9.

Przeprowadzenie zajęć plastycznych w klasie I na temat profilaktyki zagrożeń w domu, w szkole i w drodze do szkoły.

Wykonanie plakatów z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

Prezentacja prac uczniów na szkolnym korytarzu.

Szkolny koordynator

Marzec 2014r.

10.

Opracowanie sprawozdania z realizacji programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" i wysłanie do organizatorów .

Ewaluacja działań programowych zrealizowanych w szkole w roku szkolnym 2013 / 2014.

Ustalenie wniosków dotyczących realizacji programu.

Szkolny koordynator

Kwiecień 2014r.

Opracowanie: Elżbieta Swatowska

 

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński