Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE:

SZKLANKA MLEKA”.Ideą programu Mleko dla Szkół jest, aby każdy uczeń miał  możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 litra świeżego, pożywnego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości mleka. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.
Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.
Utrwalamy również w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.
Program Mleko dla Szkół będzie trwał w okresie od 1 października 2013 r. do 31 maja 2014 r. oraz obejmował będzie porcję mleka 3 razy w tygodniu dla ucznia.


 Dostawcą mleka jest Spółdzielnia Mleczarska ARGO Dorota Skuza

Pro­gram „Szklanka mleka” skie­ro­wany jest do uczniów przed­szkoli, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i liceów. Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez ARR (Agen­cja Rynku Rol­nego) i współ­fi­nan­so­wany z trzech źródeł: UE, FPM, dopłaty krajowej.

 

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński