Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 201 gości oraz 0 użytkowników.

Plan działań o charakterze edukacyjnym

w ramach programu „Owoce w szkole”

w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

LP.

DZIAŁANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Upowszechnienie informacji o Programie „Owoce w szkole”:

- umieszczenie w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły europejskiego plakatu, informującego, że spożywanie owoców i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską;

- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły treści informujących o zasadach udziału w programie.

wrzesień

 

dyrektor szkoły,

wychowawcy klas 0-III

2.

Zajęcia edukacyjne wzbogacające wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, lekcje o tematyce prozdrowotnej.

po dwa zajęcia w każdym semestrze

wychowawcy klas 0-III

3.

Dary jesieni”:

- wypowiedzi dzieci na temat owoców

i warzyw oraz ich roli w żywieniu;

- wykonanie owocowych kompozycji ze zgromadzonych owoców pochodzących

z polskich sadów;

- organizacja wystawki w kącikach przyrody;

październik

wychowawcy klas 0-III

4.

Jesienią zdrowo i kolorowo”

- gromadzenie informacji na temat witamin zawartych w owocach i warzywach, a chroniących przede wszystkim  przed przeziębieniem, na podstawie różnych dostępnych źródeł;

- udział w zabawie ruchowej „Zbieramy jabłka”;

listopad

wychowawcy klas 0-III

5.

„Witaminy w słoiku i na talerzu”

-rozmowa na temat rodzajów przetworów owocowych i warzywnych, sposobów ich przygotowywania

-wykonanie sałatki owocowej lub warzywnej

listopad

wychowawcy klas 0-III

6.

Warzywno-owocowe obrazy”

- wykonanie plakatu (na dużym arkuszu papieru) – technika dowolna, praca zespołowa;

- wystawa prac.

 

grudzień

wychowawcy klas 0-III

7.

Dzień zdrowego śniadania:

- wspólne wykonanie i spożycie pełnowartościowego, zdrowego i pożywnego śniadania.

grudzień

wychowawcy klas 0-III,

rodzice

8.

Moje ulubione owoce/warzywa”

- wykonanie prac plastycznych, technika dowolna;

- wystawa prac.

styczeń

 

wychowawcy klas 0-III

9.

Zdrowie na talerzu:

- owocowo- warzywny poczęstunek na zebraniu z rodzicami.

styczeń

wychowawcy klas 0-III

10.

Konkurs recytatorski „Owoce i warzywa to zdrowie”:

- recytacja wierszy poetów polskich.

luty

wychowawcy klas 0-III

11.

Wykonanie gazetki tematycznej „Zdrowo się odżywiam”

luty

wychowawcy klas 0-III

12.

„Witaminy wiosną”:

- założenie hodowli szczypiorku i rzeżuchy do bieżącego spożywania podczas śniadania w szkole.

marzec

wychowawcy klas 0-III

13.

„Odżywiamy się zdrowo”

- przygotowanie kanapek z wyhodowanym szczypiorkiem,

- wspólne spożycie zdrowych kanapek

marzec

wychowawcy klas 0-III

14.

Spotkanie z pielęgniarką na temat zdrowego odżywiania.

kwiecień

wychowawcy klas 0-III

15.

Inscenizacja promująca zdrowy tryb życia.

 

kwiecień

wychowawca klasy II

16.

„Owoce i warzywa to zdrowie ”:

- konkurs plastyczny i wystawa prac dzieci.

 

maj

wychowawcy klas 0-III

17.

Konkurs wiedzy o zdrowiu podsumowujący udział w programie „Owoce w szkole”.

 

czerwiec

wychowawcy klas 0-III

Opracowały:

Anna Jarzębowska

Elżbieta Swatowska

  


 

 

OWOCOWY DZIEŃ SAŁATKOWY

W dniu 27 listopada 2014r. uczniowie klasy trzeciej wykonywali wspólnie z rodzicami pyszne sałatki i szaszłyki owocowe. W salaterkach królowały banany, jabłka, gruszki, mandarynki, kiwi. Natomiast z sezonowych warzyw trzecioklasiści wykonali suróweczki
z jabłuszka i marcheweczki. Oczywiście, wszystko bardzo szybko zniknęło z salaterek.

Bardzo dziękuję rodzicom: Pani Rabiega, Pani Grątkowskiej,Pani Beacie Zarek, Pani Kardasz

 


 

 

SAŁATKA OWOCOWA W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW

W ramach włączenia się do programu „Owoce i warzywa w szkole” dzieci pod opieką wychowawczyni wykonały sałatkę owocową. Świetnie poradziły sobie z nowym zadaniem, a sałatka szybko „zniknęła” z talerzyków.

27.11.2014r.

Ewa Łapa

 


 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie z klas I – III wzięli udział w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym pt.” Owoce i warzywa w mojej szkole”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów nawyku zdrowego odżywiania się. Prace uczniów wykonane pod kierunkiem swoich wychowawczyń były tak piękne, że komisyjnie postanowiono nagrodzić wszystkich uczniów. Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej urządzonej w naszej szkole. Dyplomy i drobne nagrody rzeczowe ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej.


OWOCE W SZKOLE”

Nasza szkoła bierze udział w programie: „Owoce w szkole”.

O programie

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Geneza programu

W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi. Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia.

Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),

  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Minimum wysiłku dla szkoły – maksimum korzyści dla uczniów

Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:

Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR.

  • Kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie,

  • Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów,

  • Program stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez realizowane w ramach programu obowiązkowe działania edukacyjne,

  • Kilka wariantów udziału w programie – szkoła może wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję, tj.: skorzystać z usług dostawcy gotowych porcji owocowo-warzywnych lub samodzielnie je organizować i rozliczać się z ARR

  • Plan działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu „Owoce w szkole”w roku szkolnym 2013/2014

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

LP.

DZIAŁANIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Upowszechnienie informacji o Programie „Owoce w szkole”:

- umieszczenie w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły europejskiego plakatu, informującego, że spożywanie owoców i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską;

- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły treści informujących o zasadach udziału w programie.

wrzesień

dyrektor szkoły,

wychowawcy klas I-III

2.

Zajęcia edukacyjne wzbogacające wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, lekcje o tematyce prozdrowotnej.

po dwa zajęcia w każdym semestrze

wychowawcy klas I-III

3.

Zorganizowanie festynu rodzinnego „Zdrowo i bezpiecznie” - inscenizacja promująca zdrowy tryb życia.

wrzesień

dyrektor szkoły i nauczyciele

4.

Dary jesieni”:

- wypowiedzi dzieci na temat rodzajów przetworów owocowych, sposobów ich wykonania oraz ich roli w żywieniu;

- wykonanie owocowych kompozycji ze zgromadzonych owoców pochodzących z polskich sadów;

- organizacja wystawki w kącikach przyrody;

- udział w zabawie ruchowej „Zbieramy jabłka”;

- wykonanie sałatki warzywnej.

październik

wychowawcy klas I-III

5.

Tydzień profilaktyki:

- spotkanie na temat zdrowego odżywiania

z dietetykiem;

październik

wychowawcy klas I-III

6.

Wycieczka do Gospodarstwa

Agro-Edukacyjnego „Kolorowe Ranczo”

październik

wychowawcy klas I-II

7.

Dzień zdrowego śniadania:

- wspólne wykonanie i spożycie pełnowartościowego, zdrowego i pożywnego śniadania.

listopad

wychowawcy klas I-III,

rodzice

8.

Jesienią zdrowo i kolorowo”

- gromadzenie informacji na temat witamin zawartych w owocach i warzywach, a chroniących przede wszystkim  przed przeziębieniem, na podstawie różnych dostępnych źródeł.

listopad

wychowawcy klas I-III

9.

Warzywno-owocowe obrazy – praca zespołowa:

- wykonanie plakatu (na dużym arkuszu papieru) – technika dowolna;

- wystawa prac.

grudzień

wychowawcy klas I-III

10.

Zdrowie na talerzu:

- owocowo- warzywny poczęstunek na zebraniu z rodzicami.

styczeń

wychowawcy klas I-III

11.

Wykonanie gazetki tematycznej „Zdrowo się odżywiam”

luty

wychowawcy klas I-III

12.

„Witaminy wiosną”:

- założenie hodowli szczypiorku i rzeżuchy do bieżącego spożywania podczas śniadania w szkole.

marzec

wychowawcy klas I-III

13.

Konkurs literacki „Owoce i warzywa - lubię to!”:

- układanie i recytacja rymowanek.

marzec

wychowawcy klas I-III

14.

Spotkanie z pielęgniarką na temat zdrowego trybu życia.

kwiecień

wychowawcy klas I-III

15.

Inscenizacja promująca zdrowy tryb życia.

kwiecień

wychowawca klasy I

16.

„Żyjemy zdrowo”:

- konkurs plastyczny i wystawa prac dzieci.

maj

wychowawcy klas I-III

17.

Konkurs wiedzy o zdrowiu podsumowujący udział w programie.

czerwiec

wychowawcy klas I-III

Opracowała:

Anna Jarzębowska


 

Owoce i warzywa w szkole

 

W ramach realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” uczniowie i wychowawczynie klas I – III przygotowali inscenizację promującą zdrowy tryb życia. Zaprezentowali ją społeczności uczniowskiej naszej szkoły 15 kwietnia 2014 roku.

Opracowała Anna Piasecka

IMG 2616

 

IMG 2619

IMG 2620

IMG 2621

IMG 2624

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński