Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła bez przemocy

 

Nasza szkoła od siedmiu lat należy do ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy.” Posiadamy już sześć gwiazdek i certyfikat za przynależność do programu. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

W ramach poszczególnych edycji ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy" nasza szkoła podejmowała poniższe działania:

Corocznie w szkole organizowany jest „Tydzień Profilaktyki”, w ramach którego odbywają się w szkole spotkania z udziałem:

  • funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Zamościu oraz WORD w Zamościu na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły i ze szkoły,
  • przedstawiciela Straży Miejskiej w Zamościu, który przeprowadził prelekcję na temat wagarów i ich konsekwencji,
  • przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, który przygotował pogadankę o profilaktyce przeciwpożarowej,

  • panią dietetyk z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na temat zdrowego odżywiania,

  • leśniczego z Leśnictwa w Łaziskach na temat bezpiecznego zachowania w lesie.

  • Pracownika WORD w Zamościu na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły;

  • Warsztaty i pogadanki z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr. W Zamościu;

  • Pielęgniarkę p. Beatę Pachla, która czuwa nad prawidłowym rozwojem naszych uczniów;

  • Spotkania z dietetykiem;

  • Spotkania dla rodziców z udziałem zaproszonych przedstawicieli instytucji wspomagających szkołę w procesie wychowania;

W ramach podejmowanych działań prowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa, asertywności jak również o szkodliwości narkotyków i dopalaczy oraz na temat zdrowego odżywiania prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.

Dodatkowo w ramach profilaktyki w naszej szkole przeprowadzana jest również próbna ewakuacja pod nadzorem przedstawiciela straży pożarnej oraz seria szkoleń wśród uczniów
i nauczycieli na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

W naszej szkole były organizowane zajęcia plastyczne dla uczniów klas 0- III prowadzone przez członków wolontariatu studenckiego KLANZA w Lublinie.

Systematycznie organizowane są warsztaty dla uczniów prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński