Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp

Data spotkania

Godzina

Tematyka

1

4 września 2017 r.

9.00 – 12.00

Spotkania informacyjne – po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

2

07 . 09. 2017 r

16.00

Zebranie ogólne

3

19 10. 2017 r.

15.00 – 17.00

Dzień otwarty

4

23. 11. 2017 r.

16.00

Zebranie śród semestralne

5

15.12. 2017 r.

 

16.00

Dzień otwarty

Przekazanie informacji na temat przewidywanych  zagrożeń oceną niedostateczną  z przedmiotu, nieodpowiednią/naganną oceną  zachowania

6

15.01.2018r.

16.00

Poinformowanie uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

7

26 . 01. 2018 r.

16.00

Podsumowanie semestru I – spotkania wychowawców z rodzicami

8

15. 03.2018r.

16.00 – 18.00

Dzień 0twarty

9

19.04. 2018r.

16.00

Zebranie ogólne -  śródsemestralne

10

12.05. 2018 r.

16.00

Dzień Otwarty.

Przekazanie informacji na temat przewidywanych ocen semestralnych,  zagrożenia oceną niedostateczną
z przedmiotu nieodpowiednią/naganną oceną zachowania  

12

15 czerwca 2018 r.

16.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami
( przedstawienie propozycji ocen)

12

29 czerwca 2018 r.

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński