Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 238 gości oraz 0 użytkowników.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp

Data spotkania

Godzina

Tematyka

1

3 września 2018 r.

9.00 – 12.00

Spotkania informacyjne – po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

2

20 . 09. 2018 r

16.00

Zebranie ogólne

3

18 10. 2018 r.

15.00 – 17.00

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas IV - VIII

4

21. 11. 2018 r.

16.00

Zebranie śród semestralne

5

17.12. 2018 r.

16.00

Dzień otwarty w klasach IV-VIII

Przekazanie informacji na temat przewidywanych  zagrożeń oceną niedostateczną  z przedmiotu, nieodpowiednią/naganną oceną  zachowania

6

18.01.2019r.

16.00

Poinformowanie uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

7

31 . 01. 2019 r.

16.00

Podsumowanie semestru I – spotkania wychowawców z rodzicami

8

14. 03.2019r.

16.00 – 18.00

Dzień 0twarty

9

11.04. 2019r.

16.00

Zebranie ogólne śród semestralne

10

16.05. 2019 r.

16.00

Dzień Otwarty.

Przekazanie informacji na temat przewidywanych ocen semestralnych,  zagrożenia oceną niedostateczną
z przedmiotu nieodpowiednią/naganną oceną zachowania  

 

12

13 czerwca 2019 r.

16.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami
( przedstawienie propozycji ocen)

12

21 czerwca 2018 r.

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński