Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzenie Nr 587/22 Wójta Gminy Zamość z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1, w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§1

Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Określa się na rok szkolny 2022/2023 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkoły podstawowej i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Centrum Usług Wspólnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 587/22 Wójta Gminy Zamość z dnia 20 stycznia 2022 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ

 

OD DNIA

DO DNIA

DOKUMENTY

01 lutego 2022 r.

28 lutego 2022 r.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

01 marca 2022 r.

10 marca 2022 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 marca 2022 r.

28 marca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 marca 2022 r.

11 kwietnia 2022 r.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ

OD DNIA

DO DNIA

DOKUMENTY

12 kwietnia 2022 r.

26 kwietnia 2022 r.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

27 kwietnia 2022 r.

09 maja 2022 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 maja 2022 r.

23 maja 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

 

   

pisemnego oświadczenia

24 maja 2022 r.

31 maja 2022 r.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły lub

w sekretariacie szkoły

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 587/22 Wójta Gminy Zamość
z dnia 20 stycznia 2022 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ


OD DNIA

DO DNIA

DOKUMENTY

01 luteno 7022 r

28 lutecie 7077 r

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

01 marca 2022 r.

10 marca 2022 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 marca 2022 r.

28 marca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 marca 2022 r.

11 kwietnia 2022 r.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TERMINY PRZEPROWA TERMINY SKŁADANIA E PUBLICZNYCH SZKÓŁ PO

DZANIA POSTĘPOWANIA UZ lOKUMENTÓW NA ROK SZKC DSTAWOWYCH PROWADZON

JPEŁNIAJĄCEGO, W TYM LNY 2022/2023 DO KLAS I YCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ

OD DNIA

DO DNIA

DOKUMENTY

12 kwietnia 2022 r.

26 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

27 kwietnia 2022 r.

09 maja 2022 r.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10 maja 2022 r.

23 maja 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego

 

   

oświadczenia

24 maja 2022 r.

31 maja 2022 r.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie

szkoły 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński