Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 316 gości oraz 0 użytkowników.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany jest w ramach:

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu:Podniesienie jakości pracy 12 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w gminie Zamość poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 30.06.2015r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 w 8 szkołach na terenie Gminy Zamość, w których znajduje się 12 oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem.

Koszty projektu ogółem wynoszą – 1 006 478,00 zł.

Wartość zadania 1 Organizacja placu zabaw wynosi 492 357,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie 09/2014 – 06/2015.

Wartość zadania 2 Wyposażenie wynosi 514 121,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana od 09/2014 do 03/2015.

Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zakłada realizację 2 zdań:

  1. Budowę placów zabaw na wydzielonych przestrzeniach znajdujących się na terenie szkół – ogrodzenie, zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, wyposażenie placów zabaw w bezpieczną nawierzchnię w 7 szkołach Gminy Zamość.

  2. Wyposażenie 12 oddziałów przedszkolnych przy 8 szkołach w wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości, meble, rolety, wyposażenie wypoczynkowe, meble do wyposażenia szatni, zabezpieczenia grzejników, sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki, pomoce dydaktyczne.

Realizacja zadania 1 w SP w Borowinie Sitanieckiej zakłada:

  • zakup wyposażenia oraz montaż placu zabaw - zabawki wielofunkcyjne: zjeżdżalnia, tor przeszkód, domki dla dzieci, huśtawki, huśtawki równoważnie, sprężynowce, karuzele.

  • wyposażenie placu zabaw w bezpieczną nawierzchnię.

Wartość zadania 1 wynosi: 55 990 zł.

Realizacja zadania 2 w SP w Borowinie Sitanieckiej zakłada zakup:

  • wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - odkurzacz,

  • mebli i wyposażenia: szafek ze schowkami, szaf zamykanych, regałów otwartych na zabawki, biurka,

  • rolet okiennych, szafek na ubrania, regałów, kompletu zabawek,

  • zakup sprzętu ICT: laptopa, drukarki, rzutnika medialnego, telewizora, odtwarzacza DVD, radia z odtwarzaczem,

  • zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki.

Wartość zadania 2 wynosi: 31 115 zł.

Ogółem wartość projektu w SP Borowinie Sitanieckiej wynosi: 87 105 zł.

Biuro Projektu: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Zamość w Kalinowicach, Kalinowice 148, 22-400 Zamość

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński