Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA PCK

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCA – ANGELIKA TOKARZ

ZASTĘPCA – JOLANTA JASZAK

SEKRETARZ – OLIWIA DUBEL

OPIEKUN: MARIA MAZURKIEWICZ

 

PLAN SZKOLNEGO KOŁA PCK

Założenia ogólne

• Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.

• Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.

• Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka

           i chęcią niesienia pomocy.

• Promocja zdrowego stylu życia.

• Profilaktyka uzależnień.

• Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

ZADANIA

UWAGI

Propagowanie idei

humanitaryzmu

i działań PCK

1.Nabór chętnych do Szkolnego Koła PCK.

2. Wybór zarządu Szkolnego Koła PCK.

3. Przyjęcie planu pracy koła w nowym roku szkolnym 2014/2015.

4. Przydział zadań członkom koła.

6. Zapoznanie z historią powstania PCK i jego podstawowymi zasadami.

 

Profilaktyka

uzależnień

6. Włączenie się do szkolnego konkursu promującego   życie bez nałogów.

 

Kształtowanie

właściwych postaw

i przyzwyczajeń

higieniczno —

zdrowotnych

Redagowanie gazetki ściennej promującej zdrowy styl życia – PIRAMIDA ZDROWIA

2. Dzień - Śniadanie Daje Moc 7. 11.2014r.

3. „Dzień owocowo - warzywny – czyli zdrowe odżywianie” - przyrządzanie sałatek, soków owocowo-warzywnych.

 

Pomoc potrzebującym

1. Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK np. Gorączka Złota, zbiórka plastikowych nakrętek.

2. Wykonanie stroików/ kartek dla osób samotnych i chorych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

4. Akcja dokarmiania zwierząt.

5. Udział w akcjach charytatywnych.

6. Przeprowadzenie zbiórki zabawek i przyborów szkolnych na terenie szkoły pod hasłem: „Pomagamy Potrzebującym – Bądź z Nami.”

 

Upowszechnianie

wiedzy i umiejętności

z zakresu pierwszej

pomocy

przedmedycznej

1.Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2. Pogadanki nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (zatrucia pokarmowe, złamania, zwichnięcia, krwawienia, oparzenia, odmrożenia.

 

                                                                                  Opiekun PCK

                                                                                  Maria Mazurkiewicz

 

WSPÓLNE ZDROWE ŚNIADANIE2014-11-18 08-11-19 367

2014-11-18 08-11-27 3042014-11-18 08-12-52 5832014-11-18 08-13-27 107

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

ROK SZKOLNY 2013/2014

CELE SZKOLNEGO KOŁA PCK

  • promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  • kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań u dzieci, gotowości niesienia pomocy innym,
  • szerzenie kultury zdrowotnej,
  • popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i zdrowego stylu życia,
  • wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
  • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uczestnictwo  w  akcjach charytatywnych.

LP

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

I

Sprawy organizacyjne

1. Sprawy organizacyjne:

- Nabór nowych członków do pracy w szkolnym kole PCK.

- ustalenie terminu i miejsca spotkań;

- opublikowanie informacji na temat SK PCK na stronach internetowych szkoły;

2. Opracowanie planu pracy koła na cały rok

3. Zapoznanie nowych członków z historią powstania PCK w Polsce

 

II

Szerzenie oświaty zdrowotnej
i propagowanie zdrowia

1. Propagowanie zdrowego stylu życia

- przygotowanie gazetek ściennych na temat higieny i odżywiania

- przygotowanie ściennej gazetki SK PCK i stałe jej aktualizowanie

- przygotowanie apelu na temat zdrowego odżywiania

2. Poszerzenie wiadomości na temat:

- bezpieczeństwa w szkole i poza nią

- zdrowego odżywiania

- szkodliwości nałogów

- uczestnictwa w ogólnopolskim programie Szkół Promujących Zdrowie

3. Pogłębianie wiadomości na temat pomocy przedmedycznej

4. Współpraca z pielęgniarką szkolną

5. Współpraca z dietetykiem

6. Spotkania ze stomatologiem

7. Konkursy na temat zdrowia, zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień

 

III

Prace opiekuńcze

1. Zwiększenie zainteresowania uczniów sprawami swoich najbliższych

2. Otoczenie opieką młodszych kolegów

3. Aktywne uczestnictwo w wybranych akcjach charytatywnych

4. Przygotowanie kartek świątecznych dla chorych dzieci i osób dorosłych

5. Zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska

 

IV

Propagowanie działalności
SK PCK

1. Organizowanie zajęć podczas ferii zimowych

2. Informacje o przebiegu konkursów i ich wynikach

4. Zbiórka środków czystości na potrzeby chorych z hospicjum Santa Galla oraz plastikowych nakrętek

5. Organizowanie zebrań opiekunek Kół PCK

 

 Opiekun: Maria Mazurkiewicz

 

ZDROWE ŚNIADANIE.......

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię
do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. 20 Listopada 2014r. u
czniowie naszej szkoły razem z nauczycielami zasiedli do wspólnego śniadania obfitującego w zdrowe i smaczne produkty. Na stołach królowały: czerwone pomidory, pieczywo wieloziarniste, biały ser i wiele innych warzyw i owoców. Do picia dzieci przyniosły wodę i soki owocowe.

Akcja ma na celu promowanie zasad prawidłowego żywienia.

Akcję Zdrowe śniadanie zorganizowali uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole PCK pod opieką pani Marii Mazurkiewicz.

 

 

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński