Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej

im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

         Przewodniczący:: Hubert Diadia

                                    Zastępca przewodniczącego : Marcelina Flis           

Sekretarz: Karolina Radomska

Skarbnik : Jarosław Pogorzelski

 

 

 

Członkowie

                  MARTYNA KIERSZTYN

           MICHAŁ ADAMIAK

            ANETA SZYMAŃSKA

         KAMILA JAKIMIAK

OLIWIA DUBEL

                              ANGELIKA TOKARZJAKUB SUDAK

        SANDRA JAKIMIAK- kl. II

            MAGDALENA ZAREK – kl. III

 

Opiekun: Małgorzata Flis

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W BOROWINIE SITANIECKIEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

Osoby odpowiedzialne

Termin

1

2

3

 1. Wybory samorządów klasowych.

Wychowawcy klas

 

wrzesień

 

 1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego .

Opiekun SU

Komisja wyborcza

wrzesień

3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem

  1. Regulaminu SU

  2. Programu wychowawczego szkoły, profilaktyki

  3. Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

  4. Propozycji uczniów

 

Opiekun SU

Zarząd SU

 

wrzesień

 

4. Zapoznanie uczniów z:

- programem wychowawczym,

- programem profilaktyki

- statutem Szkoły

- Koncepcją Pracy Szkoły

- Konwencją Praw Dziecka

- WSO

 

wrzesień

5. Ustalenie terminów zebrań SU według potrzeb i spotkań z dyrekcją szkoły.

a) Ustalenie zebrań z Dyrektorem Szkoły (co dwa miesiące)

a) Zasięgnięcie opinii zarządu na temat dni wolnych od zajęć edukacyjnych w tym roku szkolnym

c) Zaplanowanie Dnia Chłopaka

- wyjazd do kina

 

Dyrekcja

Opiekun SU

SU

wrzesień

 

6. Prowadzenie dokumentacji SU:

 • protokoły zebrań SU

 • sprawozdania z działalności

Zarząd SU

Opiekun SU

 

Cały rok

X

7. Przepływ informacji

 • komunikaty ustne

 • tablica informacyjna .

 • strona internetowa / zakładka SU

 • wydanie gazetki szkolnej. Kontynuacja „Szok z Borówki” (wg. potrzeb)

 • blog sportowy szkoły

Zarząd i członkowie SU

Opiekun SU

Nauczyciele

 

Cały rok

8.Współpraca SU z:

  • dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną

  • pracownikami obsługi

  • innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole.

  • rodzicami, SKPC, Radą Rodziców

Zarząd SU

Opiekun SU

 

Cały rok

 

9. Szczęśliwa Liczba

a) kontynuacja codziennego losowania szczęśliwej liczby (odpowiadający numer z dziennika tego dnia nie będzie pytany na ocenę)

b) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za losowanie i wywieszanie szczęśliwej liczby na tablicy ogłoszeń)

Dyrektor

Zarząd SU

Sekcja Kulturalna

Cały Rok

10. Działania sekcji porządkowej poprzez uwrażliwianie kolegów o dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy .

 

Opiekun SU

Nauczyciele dyżurujący, sekcja porządkowa,

Cały rok

11. Działania Sekcji Kulturalnej na dyskotekach i uroczystościach szkolnych.

a) organizowanie wróżb andrzejkowych

b) organizacja we współpracy z Radą Rodziców konkursów (pokaz talentów, prezentacja przebrań i strojów andrzejkowych oraz karnawałowych)

Opiekun SU

Sekcje

Zarząd SU

 

Cały rok

12. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

Opiekun SU

Wychowawcy

Zarząd SU i uczniowie

Cały rok

13. Dzień otwarty SU

- Co dwa miesiące Zarząd SU zbiera się na korytarzu szkolnym i przyjmuje od uczniów wszelkie propozycje i uwagi uczniów .

Opiekun SU

Zarząd

Listopad

Styczeń

Marzec

Maj

14. Dzień Matki

a) zebranie od uczniów informacji na kartkach nt.” Za co kochamy nasze mamy”
i odczytanie ich na korytarzu szkolnym

b) umieszczenie życzeń z okazji Dnia Matki na tablicy informacyjnej

Opiekun SU

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

 

 

15. Gospodarz Miesiąca – klasy IV – VI

- prowadzenie zajęć ruchowych na korytarzu podczas długiej przerwy

- inwencja własna klas

- wybór klasy najaktywniej działającej

Opiekun SU

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

 

Od listopada

do końca roku

16. Udział w uroczystościach i apelach szkolnych

- Dzień Edukacji Narodowej

- Ślubowanie I klasy

- Rocznica Odzyskania Niepodległości - 11 listopada

- Jasełka

- Dzień Zdrowia

- Konstytucji 3 Maja

- Święto Patrona Szkoły

 

Opiekun SU we współpracy z nauczycielami

listopad

17. Dzień życzliwości i uśmiechu

 • Drzewko z życzeniami

 • Uśmieszek dla każdego

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

 

 1. listopada

18 „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”

 1. Propozycja ubrania się w tym dniu na czerwono, ewentualnie jeszcze z czapką św. Mikołaja

 2. Udział w akcji charytatywnej: „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” oraz zbiórka plastikowych nakrętek i przekazanie na cel charytatywny

 3. Wyjazd do Domu Dziecka w Łabuniach

Opiekun SU

Dyrektor

Zarząd SU

Wychowawcy klas

 

grudzień

19. Przygotowanie sprawozdań z działalności

Samorządu Uczniowskiego (semestralne i końcowo roczne)

Opiekun SU

Zarząd SU

 

Styczeń

czerwiec

20. Konkurs kolęd

- zaśpiewanie jednej kolędy

SU

Opiekun SU

Wychowawcy klas

grudzień

21. Konkurs na najsympatyczniejszą klasę

Dyrektor

SU

Opiekun SU

Wychowawcy klas

styczeń

czerwiec

22. Choinka

 • konkurs tańca i przebrań karnawałowych ( pokaz talentów)

Nauczyciele Odpowiedzialni

Zarząd SU

Sekcje uczniowskie

Opiekun SU

Rodzice

I - II

23.Wyjazdy

 • na lodowisko do Zamościa

 • Wyjazd na basen

Opiekun SU

SU i chętne osoby

Ferie zimowe

24. Walentynki

 • Poczta Walentynkowa

Opiekun SU

Zarząd SU

Sekcje Uczniowskie

14 lutego

25. Dzień Kobiet

a) przygotowanie na plakacie życzeń z Okazji Dnia Kobiet

Opiekun SU

SU

 

8 marca

26 . Pierwszy Dzień Wiosny – ( Dzień Samorządności)

 • Prowadzenie lekcji przez wyznaczonych uczniów

 • Dzień zdrowego odżywiania ( wykonanie kanapek lub sałatek przez uczniów)

Opiekun SU

Zarząd SU

Sekcje Uczniowskie

Nauczyciele

21 marca

27. Kiermasz podręczników używanych

Opiekun SU

Zarząd SU

 

czerwiec

28. Udział w akcjach:

- „Sprzątanie Świata”

- obchody „Dnia Ziemi” – propozycja ubrania się na zielono

- zbiórka makulatury

Opiekun SU

Zarząd SU

Nauczyciel przyrody

cały rok

29. Organizacja Dnia Dziecka , Dnia Sportu

 • konkurencje sportowe

Nauczyciel WF

Nauczyciele odpowiedzialni

SU

czerwiec

30. Organizacja Konkursu na najładniej prowadzony zeszyt

Opiekun SU

Nauczyciel języka polskiego

Na koniec I i II semestru

31. Wybór sportowca roku

 • wybór ucznia, który miał największe osiągnięcia sportowe

Nauczyciel wychowania fizycznego

uczniowie

czerwiec

32. Na koniec roku szkolnego wybór ucznia z klasą

Opiekun SU

Wychowawcy

uczniowie

Dyrektor szkoły

czerwiec

33. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II semestr

- przygotowanie listy uczniów na stronę internetową, oraz umieszczenie jej na tablicy informacyjnej „Najlepsi z najlepszych”

Opiekun SU

 

Styczeń

czerwiec

34. Organizacja rajdu rowerowego po najbliższej okolicy

Opiekun SU

Zarząd SU

 

czerwiec

35. Zakończenie Roku Szkolnego

 • przygotowanie części artystycznej

SU

Uczniowie z klasy V i VI z Wychowawcami

czerwiec

Plan jest otwarty i mogą wystąpić dodatkowe propozycje w ciągu roku szkolnego, które będą rozpatrzone przez wszystkich zainteresowanych.

Opracowała : opiekun SU Pani Małgorzata Flis we współpracy z SU

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński