Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.

W dniach 06-07 czerwca 2016 roku uczniowie klas IV-VI byli na Zielonej Szkole
w Krasnobrodzie pt.
„Młodzi przyrodnicy na start…”.

Po zapoznaniu się z regulaminem zielonej szkoły i omówieniu programu wyjazdu nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach w terenie na części ścieżki dydaktycznej „Wokół Krasnobrodu” prowadzone przez pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu.

Podczas zajęć zrealizowane zostały dwa tematy:

1. „Nieskończona różnorodność przyrody”. Głównym celem zajęć było:

a) rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów występujących w lesie,

b) zebranie okazów do zielnika,

c) wsłuchiwanie się w odgłosy lasu,

d) uświadomienie sobie funkcji i roli lasu,

e) poznanie znaczenia martwych i żywych drzew dla zwierząt – „drzewo środowiskiem życia”,

f) poznanie pracy leśników i jej znaczenia dla lasu i gospodarki,

2. „Co w trawie piszczy?” – była to zabawa połączona z nauką:

a) obserwowanie przyrody poprzez lupy,

b) odkrywanie wielkiego świata małych stworzeń i roślin,

c) zwrócenie uwagi na najdrobniejsze ślady życia w lesie.

Po obiedzie dzieci uczestniczyły w zajęciach sprawnościowo - ruchowych w parku linowym
w Krasnobrodzie prowadzone przez wykwalifikowany personel trenerów.

Wieczorem uczniowie opisywali okazy do zielnika zebranych na zajęciach w terenie ( nazwa gatunkowa, miejsce pozyskania itp.).

Drugiego dnia odbyły się zajęcia „Budowa geologiczna i rzeźba powierzchni Roztocza Środkowego
w okolicach Krasnobrodu”. Uczniowie zapoznali się z budową geologiczną, głównymi skałami, ukształtowaniem powierzchni Roztocza Środkowego w okolicach Krasnobrodu. Dzieci były z wizytą
w nieczynnym kamieniołomie w Krasnobrodzie, gdzie odsłonięta ściana ma ok. 30 m wysokości i 165 m długości i występują tam skały wapienno-krzemionkowe. Dodatkową atrakcją tego miejsca była baszta - punkt widokowy, z którego uczniowie podziwiali panoramę Krasnobrodu i okolic. Na zakończenie zajęć dzieci były z wizytą w nieczynnym kamieniołomie wapieni w Bliżowie niedaleko Adamowa ( na płn. do Krasnobrodu), gdzie ściana kamieniołomu ma długość 60 -70 m i wysokość ok. 4-8 m i są tam liczne skamieniałości z okresu kredy, które uczniowie zbierali do kolekcji (amonity, belemnity, małże, ramienionogi).

Uczniowie uczestniczyli w Zielonej Szkole pod opieką nauczycieli: Katarzyny Sudak i Doroty Czarny

Dyplomy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej © 2018. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Opieka techniczna: Adam Skrzyński