Back to Top

Wyjazdy zagraniczne FERS

 

opis_projektu.png

Opis projektu

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej realizuje projekt „Rozwój wyobraźni przestrzennej”.

Jest to grupowa mobilność uczniów, która odbędzie się na wyspie Chios (Grecja).

  

Projekt „Rozwój wyobraźni przestrzennej” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” ( Wniosek numer: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115765) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Integracja rówieśnicza:

 

Działania

  • zorganizujemy spotkania i aktywności, które pomogą uczniom nawiązać nowe znajomości i budować relacje z uczniami z innych krajów.

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i orientacji w terenie:

  • nasze działania będą skupiały się głównie na rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności orientacji w nowym środowisku,
  • planujemy aktywności terenowe, takie jak spacerowanie po okolicy, rozwiązywanie zagadek terenowych czy mapowanie terenu, aby umożliwić uczniom eksplorację i rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Zajęcia grupowe, tematyczne, warsztaty, wyjścia kulturalne, doświadczenia i eksperymenty:

  • wspólnie z naszą szkołą partnerską przygotujemy różnorodne zajęcia i aktywności, które będą wspierać rozwój wyobraźni przestrzennej uczniów, a ponadto działania te będą ukierunkowane na manipulację przestrzenią, twórcze myślenie oraz eksplorację nowych możliwości percepcji przestrzennej.

Wdrażanie kompetencji społecznych i matematycznych:

  • przeprowadzimy warsztaty i zajęcia praktyczne, które rozwijają umiejętności interpersonalne oraz umiejętności matematyczne, dlatego ćwiczenia grupowe i zadania problemowe będą kluczowe w tym procesie.

Opracowanie programu pobytu:

  • stworzyliśmy harmonogram działań, który będzie obejmował wszystkie zaplanowane aktywności sprzyjające rozwojowi wyobraźni przestrzennej uczniów.

 

Poznanie innej kultury:

  • Przygotowaliśmy program, który umożliwi uczniom zgłębianie kultury kraju, do którego się
  • Planujemy wizyty w    miejscowych   muzeach/   instytucjach kulturalnych oraz uczestnictwo w lokalnych tradycjach i obyczajach.

Poprzez te działania będziemy dążyć do głównego celu, jakim jest rozwój wyobraźni przestrzennej uczniów.

Grupa docelowa

W mobilności weźmie udział grupa 10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej z klas V-VIII. Warunkiem zakwalifikowania grupy do udziału w programie jest spełnienie kryterium niekorzystnej sytuacji uczestnika tj. dwoje uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz ośmioro uczniów z przeszkodami natury geograficznej.

Cele

Cel główny   wyjazdu   zakłada   rozwijanie   wyobraźni   przestrzennej   poprzez   interakcję z architekturą miejsca docelowego, doskonalenie kompetencji matematycznych i logicznych, podnoszenie kompetencji społecznych w zakresie tolerancji i akceptacji, uświadomienie wpływu cywilizacji na rozwój architektury, poszerzenie horyzontów poprzez wymianę kulturową oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat możliwości, jakie zapewnia program FERS w zakresie kształcenia.

Efekty

Nabycie umiejętności poznawczych związanych z orientacją w terenie i myśleniem przestrzennym.

Doskonalenie znajomości własności figur, brył, wykonywania obliczeń, przekształceń i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

Rozwinięcie samodzielności, kreatywności i pomysłowości poprzez doświadczenia zdobyte w innym kraju.

Doskonalenie umiejętności organizacji i planowania czasu.

Wartość projektu - 50 593,71 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - 50 593,71 PLN

 

 

Grupowa mobilnosc uczniow   wyspa Chios Grecja

 

 

opis_projektu.png

Informacja

 

Dnia 06.03.2024 r. o godzinie 15:15 odbędzie się spotkanie uczestników wraz z opiekunem zakwalifikowanych do programu

„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”

finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Wniosek numer: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115765

Rok szkolny 2023/2024

Grupowa mobilność uczniów – wyspa Chios/ Grecja w celu przekazania informacji i podpisania umowy.

 

 

FERS dokumenty.

 

FERS_regulamin_rekrutacji

klauzula RODO

 FORMULARZ REKRUTACYJNY

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

Lista FERS_rozpatrzone_wnioski

 

Opis projektu

 

informacja_ważne